Themabox Kleuters Thema ‘Wonen’

Deze themabox is onderdeel van de kleuterkoffer die bedoeld is om met zeer jonge kinderen, tussen 3 en 6 jaar, op een eenvoudige, speelse manier rond kinderrechten te werken.

De kleuterkoffer bestaat uit 9 kleurrijke boxen: 1 algemene box en 8 boxen rond telkens 1 specifiek thema: voeding, wonen, werken, lichaam, jij en ik, school, spel en familie. De algemene box bevat informatie over kinderrechten in het algemeen.

De kleuterkoffer kan fysiek ontleend worden, maar de handleidingen van de verschillende kleuterboxen zijn nu ook online beschikbaar!
Deze digitale handleidingen laten toe om ook zonder de fysieke boxen aan de slag te gaan. Veel materiaal is immers ook beschikbaar in de kleuterklas, te vinden op internet of te ontlenen bij de bib.

Elk kind heeft het recht om zo goed mogelijk te leven en op te groeien.
Elk kind moet voldoende kansen krijgen om goed op te groeien.
Als ouders het moeilijk hebben om aan gezonde voeding, genoeg kleding of een goed huis te geraken, zullen ze geholpen worden.

Handleiding ‘Wonen’
Webschema ‘Wonen’

Meer publicaties