Themabox Kleuters Thema ‘Verkeer’

Deze themabox is onderdeel van de kleuterkoffer die bedoeld is om met zeer jonge kinderen, tussen 3 en 6 jaar, op een eenvoudige, speelse manier rond kinderrechten te werken.

De kleuterkoffer bestaat uit 9 kleurrijke boxen: 1 algemene box en 8 boxen rond telkens 1 specifiek thema: voeding, wonen, werken, lichaam, jij en ik, school, spel en familie. De algemene box bevat informatie over kinderrechten in het algemeen.

De kleuterkoffer kan fysiek ontleend worden, maar de handleidingen van de verschillende kleuterboxen zijn nu ook online beschikbaar!
Deze digitale handleidingen laten toe om ook zonder de fysieke boxen aan de slag te gaan. Veel materiaal is immers ook beschikbaar in de kleuterklas, te vinden op internet of te ontlenen bij de bib.

Niemand mag kinderen slecht behandelen.
Volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderen niet verplicht worden om iets te doen dat schadelijk is voor hen.
Volwassenen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen geen zwaar werk moeten doen of dat ze niet ingezet worden in de oorlog. Volwassenen moeten kinderen ook beschermen tegen ziektes of voor gevaar. Kinderen moeten zich bijvoorbeeld veilig
kunnen bewegen in het verkeer. Ouders en school moeten kinderen daarom voldoende beschermen en informeren.

Handleiding ‘Verkeer’
Webschema ‘Verkeer’

Meer publicaties