Themabox Kleuters Thema ‘Spel’

Deze themabox is onderdeel van de kleuterkoffer die bedoeld is om met zeer jonge kinderen, tussen 3 en 6 jaar, op een eenvoudige, speelse manier rond kinderrechten te werken.

De kleuterkoffer bestaat uit 9 kleurrijke boxen: 1 algemene box en 8 boxen rond telkens 1 specifiek thema: voeding, wonen, werken, lichaam, jij en ik, school, spel en familie. De algemene box bevat informatie over kinderrechten in het algemeen.

De kleuterkoffer kan fysiek ontleend worden, maar de handleidingen van de verschillende kleuterboxen zijn nu ook online beschikbaar!
Deze digitale handleidingen laten toe om ook zonder de fysieke boxen aan de slag te gaan. Veel materiaal is immers ook beschikbaar in de kleuterklas, te vinden op internet of te ontlenen bij de bib.

Elk kind heeft recht op rust en vrije tijd. Iedereen mag spelen, sporten en met kunst bezig zijn.
Elk kind heeft het recht om met anderen samen te komen of een clubje op te richten. Maar dit mag niet als je het op een manier doet waardoor je iemand anders zijn rechten afneemt.

Handleiding ‘Spel’
Webschema ‘Spel’

Meer publicaties