Themabox Kleuters Thema ‘Jij en ik’

Deze themabox is onderdeel van de kleuterkoffer die bedoeld is om met zeer jonge kinderen, tussen 3 en 6 jaar, op een eenvoudige, speelse manier rond kinderrechten te werken.

De kleuterkoffer bestaat uit 9 kleurrijke boxen: 1 algemene box en 8 boxen rond telkens 1 specifiek thema: voeding, wonen, werken, lichaam, jij en ik, school, spel en familie. De algemene box bevat informatie over kinderrechten in het algemeen.

De kleuterkoffer kan fysiek ontleend worden, maar de handleidingen van de verschillende kleuterboxen zijn nu ook online beschikbaar!
Deze digitale handleidingen laten toe om ook zonder de fysieke boxen aan de slag te gaan. Veel materiaal is immers ook beschikbaar in de kleuterklas, te vinden op internet of te ontlenen bij de bib.

Kinderrechten tellen voor iedereen die jonger is dan 18 jaar.
De Kinderrechten zijn er voor alle kinderen: jongen of meisje, blond of ros, dik of dun, … Alle kinderen moeten gelijk behandeld worden.

Handleiding ‘Jij en ik’
Webschema ‘Jij en ik’

Meer publicaties