Themabox Kleuters Thema ‘Familie’

Deze themabox is onderdeel van de kleuterkoffer die bedoeld is om met zeer jonge kinderen, tussen 3 en 6 jaar, op een eenvoudige, speelse manier rond kinderrechten te werken.

De kleuterkoffer bestaat uit 9 kleurrijke boxen: 1 algemene box en 8 boxen rond telkens 1 specifiek thema: voeding, wonen, werken, lichaam, jij en ik, school, spel en familie. De algemene box bevat informatie over kinderrechten in het algemeen.

De kleuterkoffer kan fysiek ontleend worden, maar de handleidingen van de verschillende kleuterboxen zijn nu ook online beschikbaar!
Deze digitale handleidingen laten toe om ook zonder de fysieke boxen aan de slag te gaan. Veel materiaal is immers ook beschikbaar in de kleuterklas, te vinden op internet of te ontlenen bij de bib.

De verzorging en de bescherming van het kind gebeuren in de eerste plaats door de ouders en de familie. Elk kind heeft het recht om met zijn ouders samen te leven.
Als ouders hun kind niet genoeg verzorgen, zal het kind bij iemand anders wonen. Een kind dat niet bij zijn ouders kan blijven, moet geplaatst worden bij een ander gezin of in een
tehuis bij andere kinderen.
Een kind dat echt nooit meer bij zijn eigen ouders terug kan, kan nieuwe ouders krijgen. Dat heet adoptie. Adoptie gebeurt alleen als het leven van het kind er beter van wordt!

Handleiding ‘familie’
Webschema ‘familie’

Meer publicaties