tZitemzo staat al 35 jaar op de barricaden voor kinderrechten!!

18 november '22

Vier tussen 12u en 13u met ons mee onder de Stadshal van Gent
met een gratis optreden van Rian Snoeks! Iedereen welkom!

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Midden 1987 ging in Brugge de eerste Kinderrechtswinkel in Vlaanderen, Brugge, van start.
Twee vaststellingen lagen aan de basis van dit initiatief: enerzijds bleek uit een bevraging, georganiseerd door het JongerenAdviesCentrum (JAC), dat de kennis van de bevraagde scholieren omtrent hun rechten en plichten miniem was, en anderzijds was er de manklopende rechtsbijstand aan minderjarigen bij de jeugdrechtbank. Een zoektocht naar een antwoord hierop leidde tot contacten met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (KJRW) in Amsterdam en met de Services Droits des Jeunes (SDJ) in Wallonië.

Dankzij een nauwe samenwerking tussen de Brugse Kinderrechtswinkel en het Centrum voor de Rechten van het Kind (Universiteit Gent), onder leiding van Prof. Eugeen Verhellen, kon op 20 november 1994 in Gent een tweede Kinderrechtswinkel van start gaan. Beide winkels draaiden tot 1997 volledig op vrijwillige basis.

In 2010 hebben we onze winkel in Brugge gesloten omdat er vanuit de overheid geen draagvlak was om in elke provincie een Kinderrechtswinkel te installeren. Sindsdien is Gent de thuisbasis van onze vzw. Het is niet alleen de werkplek voor onze medewerkers maar ook een laagdrempelige “winkel” waar mensen kunnen langskomen om onze bibliotheek te raadplegen, info en advies te vragen en waar we ook (klas)groepen ontvangen voor vormingssessies over kinderrechten en Belgisch jeugdrecht. Daarnaast kunnen minderjarigen en andere geïnteresseerden op elk moment en van ongeacht waar terecht op onze website.

Vanaf 2017 wijzigde onze naam Kinderrechtswinkel naar tZitemzo. We kozen voor tZitemzo omdat dit beter de kerntaak, nl. het informeren over kinderrechten én het Belgisch jeugdrecht, weergeeft. Daarenboven was tZitemzo reeds jaar en dag bekend bij een deel van de doelgroep omwille van onze gelijknamige folder- en vormingsreeksen.

MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN

Missie

tZitemzo wil een ruim toegankelijk expertise-, ondersteunings-, en vormingscentrum inzake kinderrechten en het Belgische jeugdrecht vanuit een juridische invalshoek zijn.

Visie en uitgangspunten

We vertrekken vanuit de gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht hun leeftijd. Ook kinderen hebben recht op een respectvolle omgang in onze samenleving en kunnen aanspraak maken op de algemeen geldende mensenrechten.

Vanuit deze visie komen we tot volgende uitgangspunten voor het bestaan en de activiteiten van tZitemzo :

1. Net zoals voor alle burgers spelen wetten en regels een belangrijke rol in het leven van minderjarigen. Dit feit wordt nog versterkt door het bestaan van het Kinderrechtenverdrag waardoor de wetten en regels in een samenhangend kader worden geplaatst.

Minderjarigen moeten dus geïnformeerd worden over het bestaan en de betekenis van het geheel van kinderrechten.

2. Regels worden toegepast in concrete situaties en minderjarigen hebben behoefte aan correcte informatie over hoe een bepaalde regel in een bepaalde situatie wordt gehanteerd.

Minderjarigen moeten niet enkel geïnformeerd worden over het bestaan en de betekenis van het geheel van kinderrechten maar stellen zich ook vragen over hoe dat dan in hun specifieke situatie in elkaar zit. Zij kunnen daarbij behoefte hebben aan advies of ondersteuning.

3. In sommige situaties ondernemen minderjarigen ook acties om hun rechten daadwerkelijk uit te oefenen en op te eisen.

Minderjarigen kunnen daarbij behoefte hebben aan rechtsbijstand. Eveneens kan de bijstandsbehoefte een gevolg zijn van het feit dat minderjarigen geconfronteerd worden met gerechtelijke instanties.

4. Kinderen hebben nood aan een samenleving die rekening houdt met hun wensen en behoeften. Zij hebben recht op een verbeterde (rechts)positie in een maatschappij waarin ze daadwerkelijk au sérieux genomen worden.

Kinderrechten, daar praat je niet alleen over, dat doe je ook. Op alle niveaus moeten instanties aangepord worden om te onderzoeken welke implicaties kinderrechten hebben voor hun eigen functioneren. Bij dit zoekproces kunnen ze behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding.

Rechtsbescherming is meer dan het opstellen en toepassen van gerechtelijke en administratieve procedures. Er moet tegelijkertijd aan enkele belangrijke kwaliteitsvereisten voldaan worden.

  • Men moet rechten hebben. Het kind moet dus erkend worden als drager van rechten.
  • Men moet over zijn rechten geïnformeerd zijn. Kinderrechteneducatie is één van de meest fundamentele voorwaarden voor een daadwerkelijke rechtsbescherming.
  • Men moet deze rechten (zelf) kunnen uitoefenen.
  • Indien nodig moet men deze rechten ook kunnen afdwingen.
  • Men moet voor zijn belangen kunnen (laten) opkomen. Belangenbehartiging is gezien de zwakke positie die kinderen nog steeds in de besluitvormingsprocessen bekleden, uiterst belangrijk.

Deze kwaliteitsvereisten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien één of meerdere van deze vereisten niet of slechts zwak verwezenlijkt worden dan wordt de effectieve rechtsbescherming ernstig bedreigd. Omdat tZitemzo actief is op elk van deze kwaliteitsvereisten, zijn we een volwaardig rechtsbeschermingsinitiatief voor minderjarigen.

Kerntaken

tZitemzo stelt zich tot doel juridische informatie, advies en bijstand te verstrekken over kinderrechten en het Belgische jeugdrecht om de rechtspositie van minderjarigen te verbeteren.

Meer concreet kunnen we de volgende taken onderscheiden :

  • Individuele info- en adviesverlening

Om aan de behoefte van correcte informatie en bijstand in zeer concrete situaties tegemoet te komen, beantwoordt tZitemzo individuele vragen zowel in de winkel te Gent als met de Kinderrechtenmobiel op verplaatsing.

  • Collectieve informatieverstrekking

Een belangrijke taak voor tZitemzo is ervoor te zorgen dat kinderrechten een bespreekbaar en besproken onderwerp is. Dit kan door het geven van vorming, zowel aan kinderen zelf als aan voor hen relevante personen of intermediairen, en (eigen) publicaties te ontwikkelen.

  • Daadwerkelijke rechtsbijstand

Niet elke juridische vraag van een minderjarige kan opgelost worden door relevante informatie op te sturen of door een juridisch advies te formuleren. Sommige situaties vereisen meer ondersteuning of bijstand vanwege tZitemzo.

  • Maatschappelijke actie en procesbegeleiding

In het werken naar een meer respectvolle omgang met kinderen participeert tZitemzo in werkgroepen en samenwerkingsverbanden met het oog op het bevorderen van maatschappelijke verandering en het versterken van de positie van kinderen in onze samenleving.

Logo tzitemzo

Meer nieuws

Jobalert!! tZitemzo is op zoek naar een projectmedewerker

We zoeken een tijdelijke medewerker (min. 28u/week tot voltijds voor 6 maanden) voor het thema ‘Rechten van minderjarigen in de jeugdhulp’. Opdracht is het uitwerken van communicatie-producten naar verschillende doelgroepen. Start zo snel mogelijk. VACATURE tZitemzo projectmedewerker (min. 28u/week tot voltijds). Contract van bepaalde duur (6 maanden) Start: zo snel mogelijk. tZitemzo is een vzw, […]

18 januari '24

Steun ons door een doosje truffels te kopen!

Het goed doel steunen door chocolade te eten/geven/… Het kan!  Bestel voor 5 euro jouw doosje truffels van 175 gram bij één van onze medewerkers & steun de realisatie van kinder- en jongerenrechten: https://actie.jezofficial.be/…/project/truffel-verkoop…

15 december '23

Najaar 2023: Drie lunchsessies voor gezondheidszorgbeoefenaars

Als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg komt u ongetwijfeld in aanraking met minderjarige patiënten. Wellicht wordt u in dat kader soms geconfronteerd met vragen zoals: wanneer kan een kind zelf beslissingen nemen over zijn of haar gezondheidszorg? Volstaat de toestemming van één ouder voor de behandeling of therapie aan een kind? Moeten beide ouders steeds geïnformeerd […]

21 augustus '23

Openingsuren zomervakantie

tZitemzo sluit deze zomer maar één week haar deuren, nl. van 17 juli tot en met 23 juli. Ook op 21 juli en op 14 en 15 augustus zullen we niet bereikbaar zijn voor vragen. De rest van de zomer zal er steeds een medewerker bereikbaar zijn tijdens onze fysieke permanentie op woensdag van 10-17u, […]

27 juni '23

De Bende van :P : the movie

tZitemzo maakte 12 filmpjes over 12 kinderrechten voor jonge kinderen. Diggie, de Verstelling Eeklo , de provincie Oost-Vlaanderen en het BOEBOEKFUNd hebben ons hierbij geholpen. Hoe pakten we het aan? Een 40-tal kinderen gingen tijdens de zomer op kinderrechtenkamp bij Diggie, in Brakel. Ze leerden welke kinderrechten er allemaal zijn, wat een kinderrechtenverdrag is, maar speelden ook […]

2 september '22

Rian Snoeks brengt vandaag een nieuwe single en videoclip uit ter gelegenheid van de 35e verjaardag van tZitemzo én de 33e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag

Op vrijdag 18 november brengt Rian Snoeks (DWW21, De Nieuwe Lichting 2020, Goeie Jongens, Sound Track 2019..) een nieuwe single en videoclip uit ter gelegenheid van de 35e verjaardag van tZitemzo én de 33e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. “Doe het voor elkaar, reik een hand naarwie niet mee kan in de stroom, en alarm slaat.” […]

18 november '22