Belangrijke aanpassingen in het DRM, het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

17 mei '24

Op 29 maart 2024 werd het ‘Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht (DRM) en tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp’ aangenomen.
De meeste wijzigingen die dit decreet invoerde, treden vanaf vandaag, 17 mei 2024, in werking.

Beknopt overzicht van de belangrijkste aanpassingen

Het vernieuwde decreet voor minderjarigen in de jeugdhulp markeert een belangrijke vooruitgang vanuit het perspectief van kinderrechten. Veel aspecten van het decreet zijn gericht op het expliciet benoemen en benadrukken van de rechtswaarborgen voor minderjarigen in de (semi)residentiële voorzieningen, gemeenschapsinstellingen en Vlaamse detentiecentra.

  • Minderjarigen in de jeugdhulp hebben recht op erkend onderwijs.
  • Het decreet streeft naar een positief leefklimaat en expliciteert dat met bepalingen over het recht op vrije tijd en hoe dat minimaal ingevuld moet worden.
  • Het recht op een geschikte eenpersoonskamer wordt uitgewerkt
  • Het recht op integriteit van de minderjarige wordt erkend door het recht om eigen kleren te dragen en persoonlijke spullen bij te houden.
  • Het decreet verankert het recht op bezoek, de organisatie ervan en de contacten tussen (half)broers en (half)zussen.
  • Het decreet besteedt uitgebreid aandacht aan de privacy van de minderjarige, met de regels rond fouillering en het doorzoeken van de kamer.
  • De minderjarige heeft recht op gelijkwaardige fysieke en geestelijke gezondheidszorg.
  • Er zijn de bepalingen rond het sanctiebeleid, waarin preventie en de-escalatie vooropstaan.
  • En het decreet verbiedt uitdrukkelijk afzondering en fixatie als sanctie.

Heel binnenkort wordt onze brochure ’t Zitemzo. Jeugdrecht… met de rechten van minderjarige cliënten in de jeugdhulp geactualiseerd!

Logo tzitemzo

Meer nieuws

Theaterstuk Dossier O op vrijdag 4 oktober 2024 in het Arca theater te Gent.

Dossier O: van de jeugdinstelling naar het podium Met de steun van het Streekfonds Oost-Vlaanderen zet tZitemzo haar schouders onder de herneming van het theaterstuk Dossier O. Met de O van onrecht. Van onbegrip en onmacht. Maar vooral van opstand. Parcoeur ging op een creatieve manier aan de slag met het levensverhaal van Kailey. Kom […]

7 juni '24

De rechten van jongeren in de jeugdhulp werden nog versterkt

Wat is het DRM? Het DRM is een afkorting voor ‘Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht’. In het DRM staan al de rechten van jongeren in de integrale jeugdhulp opgesomd. Het decreet beschrijft dus wat je precies kan en mag tijdens de […]

24 mei '24

Na de succesvolle afsluiting van het JEZ-project, hebben wij nu ook een project lopen bij het @streekfondsoostvlaanderen: Dossier O: van de jeugdinstelling naar het podium. We introduceren jullie graag: Kailey, ervaringsdeskundige jeugdhulp, studente criminologie, vrijwilligster bij tZitemzo maar bovenal een straffe madam. @parcoeurparcoeur goot het levensverhaal van Kailey in een krachtig autobiografisch theaterstuk “Dossier O”. […]

26 april '24

Kleuterkoffer vernieuwd!!

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat de handleidingen van de verschillende kleuterboxen van onze kleuterkoffer vanaf nu ook online beschikbaar zijn op onze website! De handleidingen laten toe om ook zonder de fysieke boxen, die u kan ontlenen bij tZitemzo, aan de slag te gaan. Veel materiaal is immers ook beschikbaar in de […]

17 april '24

Wij behaalden ruim ons doelbedrag voor ons JEZ-project!

tZitemzo werd dit jaar erkend als JEZ-organisatie!🥳 Nu de JEZ-feestweek aan de gang is en de rekeningen eind deze week worden afgesloten, communiceren we graag over ons project! ➡️JEZ! organiseerde de afgelopen maanden voor de tweede keer de grootste goede doelen-actie om geld op te halen voor meer dan 200 jongerenorganisaties in Vlaanderen en Brussel […]

29 maart '24

De Bende van :P : the movie

tZitemzo maakte 12 filmpjes over 12 kinderrechten voor jonge kinderen. Diggie, de Verstelling Eeklo , de provincie Oost-Vlaanderen en het BOEBOEKFUNd hebben ons hierbij geholpen. Hoe pakten we het aan? Een 40-tal kinderen gingen tijdens de zomer op kinderrechtenkamp bij Diggie, in Brakel. Ze leerden welke kinderrechten er allemaal zijn, wat een kinderrechtenverdrag is, maar speelden ook […]

2 september '22

Rian Snoeks brengt vandaag een nieuwe single en videoclip uit ter gelegenheid van de 35e verjaardag van tZitemzo én de 33e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag

Op vrijdag 18 november brengt Rian Snoeks (DWW21, De Nieuwe Lichting 2020, Goeie Jongens, Sound Track 2019..) een nieuwe single en videoclip uit ter gelegenheid van de 35e verjaardag van tZitemzo én de 33e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. “Doe het voor elkaar, reik een hand naarwie niet mee kan in de stroom, en alarm slaat.” […]

18 november '22

tZitemzo staat al 35 jaar op de barricaden voor kinderrechten!!

Vier tussen 12u en 13u met ons mee onder de Stadshal van Gent met een gratis optreden van Rian Snoeks! Iedereen welkom! ONTSTAANSGESCHIEDENIS Midden 1987 ging in Brugge de eerste Kinderrechtswinkel in Vlaanderen, Brugge, van start. Twee vaststellingen lagen aan de basis van dit initiatief: enerzijds bleek uit een bevraging, georganiseerd door het JongerenAdviesCentrum (JAC), […]