Algemene voorwaarden m.b.t. het vormingsaanbod van tZitemzo

6 september '22

INSCHRIJVEN OF AANVRAGEN VORMING


Vorming en studiedagen open aanbod tZitemzo
Jaarlijks organiseert tZitemzo meerdere studiedagen of vormingsmomenten op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Dit aanbod vind je terug op onze site en wordt bekend gemaakt langs verschillende kanalen. De prijs varieert naargelang thema, plaats en duur.
Inschrijven doe je via het formulier op onze site. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening BE21 0011 0693 5203 op naam van tZitemzo met vermelding van ‘naam deelnemer + naam en datum van de vorming’ waarvoor men inschrijft.
Niet betaald is niet deelnemen! Voorwaarden voor annulatie zie verder.

Juridische workshops op maat voor professionelen
Bent u op zoek naar een workshop over het Belgisch jeugdrecht op maat van uw team of organisatie? Professionelen en diensten die met minderjarigen werken kunnen een juridische workshop van tZitemzo aanvragen.
Een workshop kost €300 per sessie van ongeveer 2,5u met max. 25 deelnemers (excl. verplaatsingskosten). Verplaatsingskosten bedragen € 0,41/km of prijs ticket openbaar vervoer.
Om data, thema en andere modaliteiten af te spreken neem je ruim op voorhand contact op met jurist@tzitemzo.be of via 09/234 19 72
De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd en door beide partijen ondertekend.


Vorming voor minderjarigen
Klassen, scholen en jeugdorganisaties kunnen vormingen over kinderrechten/jeugdrecht aanvragen voor hun minderjarige leerlingen/leden. Deze kunnen doorgaan in de klas/organisatie, in tZitemzo of online.
Een vorming voor kinderen en jongeren kost €50/2 lesuren (excl. verplaatsingskosten). Verplaatsingskosten bedragen € 0,41/km of prijs ticket openbaar vervoer.
Om data, thema en andere modaliteiten af te spreken neem je ruim op voorhand contact op met info@tzitemzo.be of via 09/233 65 65
De gemaakte afspraken worden per mail door beide partijen bevestigd.


Algemene bijkomende voorwaarde
Voor onze subsidiërende overheid heeft tZitemzo een deelnemerslijst nodig met de namen en domiciliegemeenten van de deelnemers. Wij laten hiervoor een lijst rondgaan tijdens de vorming of spreken op voorhand af op welke wijze we deze deelnemerslijst bekomen.


ANNULEREN

Een inschrijving voor een studiedag of vorming in open aanbod annuleren
Een inschrijving, ook voor het online-aanbod, is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
Kan je toch niet deelnemen verwittig tZitemzo zo snel mogelijk via tzitemzo@tzitemzo.be of 09/234.19.72.
Verwittig je ons niet of verwittig je ons minder dan 7 werkdagen voor de start van de vorming dan stort tZitemzo het inschrijvingsgeld NIET terug.
Verwittig je ons tenminste 7 werkdagen op voorhand dat je niet zal deelnemen dan stort tZitemzo het bedrag terug met inhouding van een administratieve kost van 10 euro.


Een vastgelegde workshop of vorming annuleren
Als een aangevraagde workshop of vorming niet kan doorgaan dan verwittig je tZitemzo zo snel mogelijk en zoeken we samen naar mogelijke alternatieven.
Annuleer je minder dan 7 werkdagen voorafgaand aan de afspraak wordt 100% van het bedrag gefactureerd.
Annuleer je tussen de 7 en 14 werkdagen voorafgaand aan de afspraak wordt 50% van het bedrag gefactureerd.
Annuleer je meer dan 14 werkdagen voorafgaand aan de afspraak wordt 0% gefactureerd.


Annulatie door tZitemzo
Er moeten minimum 4 deelnemers zijn ingeschreven opdat de vorming zou doorgaan. Is dit niet het geval dan annuleert tZitemzo deze sessie. Het inschrijvingsgeld wordt door tZitemzo teruggestort op de rekening van waaruit betaald werd.
Kan een vorming of workshop niet doorgaan door ziekte of overmacht van de spreker dan zoeken we in eerste instantie naar mogelijke alternatieven. Lukt dit niet dan worden reeds betaalde bedragen door tZitemzo teruggestort op de rekening van waaruit betaald werd.

    Meer vormingen