30/03/’23: Online vorming ’t Zitemzo… met de (on)bekwaamheid en de instemming van minderjarigen in de jeugdhulp

23 januari '23

Minderjarigen zijn in principe onbekwaam en vallen onder het ouderlijk gezag van hun ouders. Maar wat als minderjarigen toch als bekwaam beschouwd worden (bv. binnen de jeugdhulp en de gezondheidszorg) en zelfstandig hun rechten kunnen uitoefenen? Welke beslissingen kunnen bekwame minderjarigen (alleen) nemen?

Inschrijven: Voor deze vorming kan niet meer ingeschreven worden

Meer vormingen