Brochure tZitemzo Jeugdrecht … met minderjarigen en de politie

15 april '22

In deze brochure geven we een juridisch overzicht van enkele belangrijke elementen op vlak van contacten van minderjarigen met de politie.

Er bestaat niet zoveel concrete regelgeving met betrekking tot de positie van minderjarigen die in aanraking komen met de politie. En wat wel bestaat is niet altijd openbaar, en vaak vrij complex. Dit kan de rechtszekerheid voor minderjarigen, en de rechtsgelijkheid van minderjarigen in gevaar brengen.

Kunnen minderjarigen zelf klacht indienen wanneer ze slachtoffer werden van een misdrijf? Mogen ze opgesloten worden in een politiecel? Hoe zit het met het (video-)verhoor van minderjarigen? Wanneer kan de politie minderjarigen fouilleren,… 

De brochure is geschreven voor praktijkwerkers.

Je kan deze brochure momenteel enkel gratis downloaden.

Uitgave : 2020

Prijs: Deze brochure kan momenteel niet besteld worden, enkel gedownload.

Meer publicaties