Brochure tZitemzo Jeugdrecht … met het recht op bijstand van een vertrouwenspersoon

Deze brochure gaat in op de bestaande regelgeving m.b.t. de bijstand door een vertrouwenspersoon voor minderjarigen.

Aan welke voorwaarden moet een vertrouwenspersoon voldoen?
Welk mandaat heeft de vertrouwenspersoon?

De brochure is geschreven voor professionelen.

Je kan deze brochure bestellen of gratis downloaden.

Uitgave : januari 2016

Prijs: €5 + verzendingskosten.

Bestellen

check icon

Thanks for your mail

Meer publicaties