Brochure tZitemzo Jeugdrecht … met de rechten van minderjarige patiënten

15 april '22

Brochure over de (on)bekwaamheid van minderjarige patiënten, hun rechten en plichten en het beroepsgeheim t.a.v. hen.

Minderjarigen genieten in België een speciaal beschermingsstatuut: Ze zijn principieel handelingsonbekwaam en kunnen dus geen handelingen stellen die juridische gevolgen met zich meebrengen.

De Wet Patiëntenrechten voorziet echter in een uitzondering op de principiële handelingsonbekwaamheid van minderjarigen. Alle minderjarigen moeten sowieso betrokken worden bij de uitoefening van hun patiëntenrechten. En bekwame minderjarigen kunnen hun patiëntenrechten bovendien zelfstandig uitoefenen. De concrete rechten en plichten van minderjarige patiënten komen in deze fiche uitgebreid aan bod.

De brochure is geschreven voor praktijkwerkers.

Je kan deze brochure bestellen of gratis downloaden.

Uitgave : 2019

Prijs: €5 plus verzendingskosten.

Bestellen

check icon

Thanks for your mail

Meer publicaties