NIEUWE Brochure tZitemzo. Jeugdrecht … met de rechten van minderjarige cliënten in de IJH

10 juni '24

Hulpverleners, begeleiders, welzijnswerkers, vrijwilligers, … in de jeugdhulp komen dagelijks in contact met kinderen en jongeren.
Het is voor jou dan ook belangrijk om te weten wat de rechten van die kinderen en jongeren zijn binnen de integrale jeugdhulpverlening. Wat deze rechten betekenen voor jou als hulpverlener. Hoe je de minderjarigen kan helpen beschermen en wat je kan ondernemen als die rechten in het gedrang zouden zijn. 

De brochure is geschreven voor praktijkwerkers.

Je kan deze brochure gratis downloaden.

Uitgave : juni 2024

Meer publicaties