Brochure tZitemzo Jeugdrecht … met de rechten van minderjarige cliënten in de IJH

13 april '22

Brochure over de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp en de positie van ouders en opvoedingsverantwoordelijken.

Deze brochure legt uit wat de verschillende rechten van minderjarigen volgens het DRM zijn, rekening houdend mét het nieuwe decreet integrale jeugdhulp dat sinds 1 maart 2014 van kracht is.

De brochure is geschreven voor praktijkwerkers.

Je kan deze brochure bestellen of gratis downloaden.

Uitgave : januari 2016

Prijs: €5 plus verzendingskosten.

Bestellen

check icon

Thanks for your mail

Meer publicaties