Brochure tZitemzo Jeugdrecht … met de (on)bekwaamheid van minderjarigen

Brochure over de principiële onbekwaamheid van minderjarigen en de uitzonderingen hierop, maar ook over wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen.

Minderjarigen genieten in België een speciaal beschermingsstatuut. Enerzijds zijn ze principieel handelingsonbekwaam en kunnen ze dus geen handelingen stellen die juridische gevolgen met zich meebrengen. Anderzijds vallen ze tot hun meerderjarigheid onder het (ouderlijk) gezag van hun wettelijke vertegenwoordigers, nl. ouders of voogd.
U leest meer over de inhoud van het ouderlijk gezag, de betekenis van de onbekwaamheid van minderjarigen, en de  uitzonderingen die hierop bestaan in deze brochure.

De brochure is geschreven voor praktijkwerkers.

Je kan deze brochure bestellen of gratis downloaden.

Uitgave: 2019

Prijs: €5 plus verzendingskosten

Bestellen

check icon

Thanks for your mail

Meer publicaties