Materialenkoffers mbt Rechten van Kinderen

26 augustus '22

Drie koffers gevuld met educatief materiaal over kinderrechten voor diverse doelgroepen:

1. De Kinderrechtenkoffer

Deze (gele) koffer werd ontwikkeld voor de leerkracht, jeugdwerker,…

Het is niet de bedoeling om de koffer in een groep kinderen te plaatsen. De Kinderrechtenkoffer wil een ondersteuning bieden aan diegenen die rond het thema kinderrechten een activiteit voorbereiden.

Een grabbel uit de Kinderrechtenkoffer: standaardwerken over het Kinderrechtenverdrag, lessuggesties voor kleuters tot hoger onderwijs, kinder-en jeugdliteratuur, spelletjes,…

2. De ‘Speel je recht’-koffer

Deze (blauwe) koffer wil kinderen tussen 8 en 12 jaar, op een zeer praktische en speelse manier iets bijbrengen over kinderrechten. De koffer en al het materiaal zijn voorzien van een duidelijke, aangepaste handleiding. De kinderen hebben dus geen begeleiding van volwassenen nodig om het materiaal uit de koffer te gebruiken.

De koffer is gevuld met allerlei kinder- en jeugdboeken en talrijke leuke, educatieve spelen rond kinderrechten (memory, twister, ‘wie is het?’, ‘draai je recht’,…)

3. De kleuterkoffer

Deze koffer is bedoeld om met zeer jonge kinderen, tussen 3 en 6 jaar, op een eenvoudige, speelse manier rond kinderrechten te werken.
De kleuterkoffer bestaat uit 9 kleurrijke boxen: 1 algemene box en 8 boxen rond telkens 1 specifiek thema: voeding, wonen, werken, lichaam, jij en ik, school, spel en familie. De algemene box bevat informatie over kinderrechten in het algemeen.

De boxen zijn gevuld met prentenboeken, educatieve spelen zoals memory, lotto, kleurplaten, verkleedkledij,… Er is telkens een duidelijke handleiding voorzien.

Men kan per keer max. 4 boxen ontlenen: de algemene box + 3 themaboxen naar keuze.

PRAKTISCH:

Alle educatieve koffers kunnen gratis ontleend worden bij tZitemzo voor een week: in principe van woensdagnamiddag (12-16u) tot woensdagvoormiddag (10-12u).

Er dient een waarborg betaald te worden van 50€ voor de Kinderrechtenkoffer, of 125€ voor de ‘speel je recht’-koffer en kleuterkoffer.

De koffers worden best op voorhand gereserveerd en met de auto opgehaald.

Meer informatie en reserveringen via info@tzitemzo.be.

Meer publicaties