De grote lijnen van het vernieuwde DRM (Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de jeugdhulp en binnen het kader van het jeugddelinquentierecht)

29 mei '24

Op 27 maart 2024 werd het ‘vernieuwde’ DRM goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Ondertussen traden de meeste bepalingen in werking op 17 mei 2024.

Voor alle duidelijkheid: Het DRM zorgde van bij haar ontstaan al voor een solide basis voor de rechten van minderjarige cliënten in de jeugdhulp. Voor de ambulante jeugdhulpverlening verandert er in het vernieuwde DRM dan ook weinig. De recente wijzigingen zijn vooral belangrijk voor de residentiële  jeugdhulpverlening.

Toch markeert het vernieuwde decreet een belangrijke vooruitgang vanuit het perspectief van kinderrechten. Veel aspecten van het vernieuwde DRM zijn immers gericht op het expliciet benoemen en benadrukken van de rechtswaarborgen voor minderjarigen in de (semi)residentiële voorzieningen, gemeenschapsinstellingen en het Vlaamse detentiecentrum:

  • Minderjarigen in de jeugdhulp hebben recht op erkend onderwijs.
  • Het decreet streeft naar een positief leefklimaat en expliciteert dat met bepalingen over het recht op vrije tijd en hoe dat minimaal ingevuld moet worden.
  • Het recht op een geschikte eenpersoonskamer wordt uitgewerkt
  • Het recht op integriteit van de minderjarige wordt erkend door het recht om eigen kleren te dragen en persoonlijke spullen bij te houden.
  • Het decreet verankert het recht op bezoek, de organisatie ervan en de contacten tussen (half)broers en (half)zussen.
  • Het decreet besteedt uitgebreid aandacht aan de privacy van de minderjarige, met de regels rond fouillering en het doorzoeken van de kamer.
  • De minderjarige heeft recht op gelijkwaardige fysieke en geestelijke gezondheidszorg.
  • Er zijn de bepalingen rond het sanctiebeleid, waarin preventie en de-escalatie vooropstaan.
  • En het decreet verbiedt uitdrukkelijk afzondering en fixatie als sanctie en schetst een duidelijk kader over wanneer afzondering en fixatie dan wel kunnen toegepast worden.

tZitemzo maakte een eerste, beknopt overzicht van de grote lijnen van het vernieuwd DRM.

Hou onze site in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons actueel aanbod in dat kader!

Meer publicaties