Brochure Verdrag inzake de Rechten van het Kind (officiële tekst)

Deze brochure bevat de officiële tekst van het kinderrechtenverdrag, samen met een samenvatting per artikel.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een internationale wet van 54 artikelen.

Deze brochure bevat enerzijds de officiële Nederlandstalige versie van alle kinderrechten en anderzijds een officieuze samenvatting van elk wetsartikel.

Deze uitgave kan je enkel downloaden.

Uitgave: 2017

Meer publicaties