Wegwijzers beroepsgeheim

Het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven heeft, op vraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vijf thematische “wegwijzers beroepsgeheim ontwikkeld. Dit initiatief past in een breder onderzoeksproject over beroepsgeheim en hulpverlening, in het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De wegwijzers zijn probleemgestuurd en bevatten informatie om met een bepaald vraagstuk om te gaan. Zij zijn voornamelijk gericht op het beleidsniveau van de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling.

Er zijn 5 wegwijzers:
1. Beroepen in de grijze zone
2. Beroepsgeheim en discretieplicht
3. Samenwerken in de zorgverlening
4. Meldrechten en meldplichten
5. Casusoverleg

Bekijk de 5 wegwijzers via volgende link: Wegwijzers beroepsgeheim (kuleuven.be)

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s