Welke straffen staan er op het overtreden van kinderrechten?

In het kinderrechtenverdrag zijn er geen straffen voorzien voor de overtreding van kinderrechten! Anders zouden heel wat landen het Verdrag niet ondertekend hebben en toepassen in hun land.

In heel wat landen zijn er immers nog problemen rond kinderrechten vb. kinderarbeid, te weinig voedsel, te weinig medische verzorging, kindsoldaten,…

Indien er zware straffen op deze overtredingen zouden staan, zouden deze landen het Verdrag niet willen ondertekenen. Nu wilden én konden deze landen het Verdrag wel ondertekenen.

Zo laten zij weten dat ze kinderrechten ook belangrijk vinden en zetten zij zich in om de situatie voor de kinderen in hun land te verbeteren.

Omdat alle kinderen in de wereld toch zouden kunnen genieten van het kinderrechtenverdrag, werd er een Comité voor de Rechten van het Kind opgericht. Dit Comité is gevestigd in Genève. Het bestond eerst uit 10 specialisten maar er zijn er ondertussen 8 bijgekomen. Het Comité telt nu dus 18 leden. Alle landen die het Verdrag ondertekend hebben, moeten binnen 2 jaar na de ondertekening van het Kinderrechtenverdrag en daarna om de 5 jaar, een rapport bij het Comité indienen over de toestand van de kinderen in hun land.

Het Comité leest de verslagen van de verschillende landen, stelt soms bijkomende vragen over het verslag en geeft dan commentaar op het verslag. Dit is soms positief, een pluim voor de inzet van een land! Maar ze kunnen ook kritiek geven als het Comité vaststelt dat het land niet zoveel doet om de situatie van kinderen te verbeteren. Het Comité geeft tenslotte ook heel wat suggesties en adviezen om landen te helpen om kinderrechten beter na te leven.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s