Welke straf krijgt iemand die een minderjarige aangerand heeft?

De straf die de rechter kan uitspreken voor de aanranding van een minderjarige onder de volle leeftijd van 16 jaar, is normaal een gevangenisstraf tussen de 5 en de 10 jaar indien je aangerand werd door een vreemde. Indien je aangerand werd door een familielid (vader, moeder, adoptieouder, broer, zus,…), of door iemand die gezag over je heeft (vb. leerkracht, opvoeder, pleegouder, leider op de jeugdbeweging,…) kan die een gevangenisstraf oplopen van 10 tot 15 jaar. Ook wanneer de aanranding gepaard ging met geweld en bedreigingen is de mogelijke gevangenisstraf tussen 10 en 15 jaar!

Als het parket beslist de dader te vervolgen, wil het de dader dus proberen te bestraffen. Dit kan echter alleen maar gebeuren wanneer er voldoende bewijzen gevonden worden die aantonen dat de verdachte je aangerand heeft. Dit betekent zeker niet dat men je verhaal niet gelooft!! De Belgische wet eist dat concrete feiten en getuigen bewijzen dat er een misdrijf gepleegd werd. Vermoedens en verhalen volstaan niet. Dit om mensen te beschermen die ten onrechte beschuldigd worden van een misdrijf dat ze niet gepleegd hebben. Het is de rechter in deze rechtzaak die onafhankelijk zal beslissen of de feiten voldoende bewezen zijn om een straf uit te spreken tegen de verdachte.

De straf die de rechter kan uitspreken voor de aanranding van een minderjarige onder de volle leeftijd van 16 jaar, is normaal een gevangenisstraf tussen de 5 en de 10 jaar indien je aangerand werd door een vreemde. Indien je aangerand werd door een familielid (vader, moeder, aadoptieouder, broer, zus,…), of door iemand die gezag over je heeft (vb. leerkracht, opvoeder, pleegouder, leider op de jeugdbeweging,…) kan die een gevangenisstraf oplopen van 10 tot 15 jaar. Ook wanneer de aanranding gepaard ging met geweld en bedreigingen is de mogelijke gevangenisstraf tussen 10 en 15 jaar!

Onthoud goed dat het niet is omdat de dader niet gestraft wordt dat er geen aanranding heeft plaatsgevonden of dat men je verhaal niet gelooft!! Dat wil enkel zeggen dat er niet voldoende bewijzen gevonden werden om hem te veroordelen! 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s