Welke stappen moet ik ondernemen als ik mishandeld werd?

Om te beginnen moet je weten dat er bij kindermishandeling of bij kindermisbruik twee mogelijke oplossingen bestaan: Het slachtoffer kan klacht indienen bij de politie om de dader van de mishandeling of van het misbruik te laten bestraffen.
Het slachtoffer kan er ook voor kiezen om hulp te zoeken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van slachtoffers van kindermishandeling of van kindermisbruik en die tergelijkertijd de dader zal proberen behandelen.

Om te beginnen moet je weten dat er bij kindermishandeling of bij kindermisbruik twee mogelijke oplossingen bestaan :

  1. Het slachtoffer kan klacht indienen bij de politie om de dader van de mishandeling of van het misbruik te laten bestraffen.
  2. Het slachtoffer kan er ook voor kiezen om hulp te zoeken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van slachtoffers van kindermishandeling of van kindermisbruik en die tergelijkertijd de dader zal proberen behandelen.

Beide oplossingen hebben hetzelfde doel: het stoppen van kindermishandeling of van kindermisbruik!! Je kan kiezen voor één van beide mogelijkheden of voor allebei tergelijkertijd. Minderjarigen kunnen zelf klacht indienen bij de politie als ze dit willen. Wanneer je ervoor kiest om klacht in te dienen bij de politie of bij het parket, zal je natuurlijk moeten vertellen wat er gebeurd is. Dit noemt men een verhoor. Het kan zijn dat dit gesprek tussen jou en de politie op video wordt opgenomen. Dit wordt soms gedaan om ervoor te zorgen dat kinderen of jongeren niet telkens opnieuw hun verhaal moeten vertellen aan de politie, aan het parket, aan de rechter,… Als je wil, mag je je laten vergezellen tijdens dit gesprek door een volwassene die je vertrouwt. Alleen een rechter kan verbieden dat je iemand meebrengt naar het verhoor. Van zodra je klacht ingediend hebt bij de politie of bij het parket heb je recht op hulp van de justitieassistenten slachtofferonthaal. Zij moeten je voldoende informatie geven over de procedure en over je rechten en mogelijkheden, én helpen je met je contacten met het gerecht. Eens je klacht ingediend hebt, zal men je in de eerste plaats proberen te beschermen als er vermoed wordt dat je in ernstig en dreigend gevaag verkeert. In tweede instantie zal men de dader proberen te bestraffen. Dit kan echter maar gebeuren wanneer er voldoende bewijzen gevonden worden die aantonen dat je mishandeld werd. Dit betekent niet dat men je verhaal niet gelooft!! De Belgische wet eist dat concrete feiten en getuigen bewijzen dat er een misdrijf gepleegd werd. Vermoedens en verhalen volstaan niet. Dit om mensen te beschermen die ten onrechte beschuldigd worden van een misdrijf dat ze niet gepleegd hebben. Het parket zal beslissen of er voldoende bewijzen zijn om een rechtzaak te starten. Als het parket niet voldoende bewijzen vindt, zal ze de zaak moeten seponeren (dit betekent dat ze er geen rechtzaak kan van maken). Jij of je familie hebben hierover niets te vertellen. Wanneer er wel voldoende bewijzen zijn, zal een rechtzaak gestart worden. Het is de rechter in deze rechtzaak die onafhankelijk zal beslissen of de feiten voldoende bewezen zijn om een straf uit te spreken tegen de dader. Onthoud goed dat het niet is omdat de dader niet gestraft wordt dat er geen mishandeling geweest is of dat men je verhaal niet gelooft!! Dat wil enkel zeggen dat er niet voldoende bewijzen gevonden werden om hem te veroordelen!

Nadat je klacht ingediend hebt, kan je zelf het statuut van benadeelde persoon aanvragen. Hiervoor moet je bij het parket verklaren dat je schade geleden hebt n.a.v. de mishandeling. Eens je dat statuut hebt, word je automatisch op de hoogte gehouden van het verdere verloop van het dossier bij het parket en bij de rechtbank. Je kan je ook burgerlijke partij stellen tijdens de rechtzaak. Dat betekent dat je een schadevergoeding wenst te krijgen voor de schade die je opgelopen hebt door de mishandeling. Minderjarigen kunnen zich echter zelf geen burgelijk partij stellen. Hun ouders moeten hen hiervoor vertegenwoordigen. Door je burgerlijke partij te stellen, kan je o.a. ook inzage vragen in het strafdossier.

Zelfs als de dader gestraft wordt door de rechter betekent dit niet altijd dat al jouw problemen of die van je gezin opgelost zijn!! Jullie hebben misschien nog hulp nodig om alles te verwerken wat er gebeurd is. In dat geval en ook als je voor de tweede oplossing kiest, kan je terecht bij een ‘Vertrouwenscentrum kindermishandeling‘. Deze centra zijn gespecialiseerd in de begeleiding van slachtoffers van kindermishandeling en kindermisbruik en hun familie. Daarnaast zij ze ook gespecialiseerd in de behandeling van daders van kindermishandeling en kindermisbruik. Ook ernstige situaties van kindermishandeling of -misbruik kunnen via hulpverlening aangepakt worden.

Jouw belangen en jouw rechten zijn natuurlijk altijd het belangrijkste bij deze hulpverlening!

De adressen van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling:

  • Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vertrouwencentrum Kindermishandeling Brussel Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Telefoon: 02 477 60 60 Fax: 02 477 57 45 E-mail: kindinnood@az.vub.ac.be
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Justus Lipsiusstraat 71 3000 Leuven Telefoon: 016 30 17 30 Fax: 016 30 17 31 E-mail: vk.vlaams-brabant@uz.kuleuven.ac.be
  • Antwerpen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen Albert Grisarstraat 21 2018 Antwerpen Telefoon: 03 230 41 90 Fax: 03 230 45 82 E-mail: info@vkantwerpen.be
  • Limburg Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg Boerenkrijgsingel 30 3500 Hasselt Telefoon: 011 27 46 72 Fax: 011 27 27 80 E-mail: vklimburg@pi.be
  • West-Vlaanderen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen Blankenbergsesteenweg 112 8000 Brugge Telefoon: 050 34 57 57 ofwel 0800 97079 Fax: 050 33 37 08 E-mail: vertrouwenscentrum.wvl@skynet.be
  • Oost-Vlaanderen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen Brugsesteenweg 274A 9000 Gent Telefoon: 09 216 73 30 Fax: 09 216 73 39 E-mail: vkgent@pi.be 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s