Wat kunnen de gevolgen zijn van spijbelen?

Als leerlingen spijbelen krijgen ze hiervoor meestal een straf die in het schoolregelement geschreven staat. Meestal is dit strafstudie, een schorsing en/of eventueel zelfs een definitieve uitsluiting. Wanneer een jongere vaak spijbelt, probeert men natuurlijk eerst een oplossing te vinden door er met hem/haar over te praten. De jongere, zijn ouders, de directie en het CLB overleggen over het probleem.

Wanneer je als jongere spijbelt, kan dat verschillende gevolgen hebben:

  • de jongere kan sancties krijgen vanuit de school (bepaald in het schoolregelement) ;
  • de school kan hiervoor gesanctioneerd worden (door verlies van subsidies);
  • je ouders kunnen hiervoor gestraft worden (ze kunnen een geldboete opgelegd krijgen van de politierechtbank en er kunnen maatregelen opgelegd worden door de jeugdrechter).

Als leerlingen spijbelen krijgen ze hiervoor meestal een straf die in het schoolregelement geschreven staat. Meestal is dit strafstudie, een schorsing en/of eventueel zelfs een definitieve uitsluiting. Wanneer een jongere vaak spijbelt, probeert men natuurlijk eerst een oplossing te vinden door er met hem/haar over te praten. De jongere, zijn ouders, de directie en het CLB overleggen over het probleem.    

Sommige problemen kunnen helaas niet zomaar opgelost worden door een goed gesprek. Wanneer er zich problemen voordoen bij de opvoeding van jongeren en wanneer de jongere en zijn gezin hierbij echt hulp nodig hebben, kan je best eens langsgaan bij het CLB of het JAC (Jongerenonthaal van een Centrum voor Algmeen Welzijnswerk). Bij het CLB en het JAC zullen ze naar jou luisteren en samen met jou op een rijtje zetten wat je kan doen of niet kan doen. Soms is luisteren niet voldoende en zullen ze voorstellen om een meer gespecialiseerde dienst in te schakelen om jou te helpen. Het JAC en CLB zijn gratis.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s