Wat is het verschil tussen een ‘Verklaring’ en een ‘Verdrag’?

Een Verklaring geeft dus een opsomming van artikels die door verschillende landen aanvaard werden, maar deze landen beloven alleen om hun best te doen om ze na te leven. Een internationaal verdrag kan je vergelijken met een contract. Voor de landen die het verdrag ondertekenen wordt het verdrag een wet. Deze landen zijn dan verplicht om de artikels uit het verdrag toe te passen in hun land.

In 1924 en in 1959 al namen de Verenigde Naties respectievelijk de Verklaring van Genève over de Rechten van het Kind en de ‘Verklaring van de Rechten van het Kind‘ aan. In deze Verklaring kan je lezen welke rechten kinderen hebben, maar men was nog niet verplicht om deze rechten te respecteren. Een Verklaring geeft dus een opsomming van artikels die door verschillende landen aanvaard werden, maar deze landen beloven alleen om hun best te doen om ze na te leven. Ze zijn niet verplicht om zich aan deze artikels te houden. Ze kunnen dan ook niet gestraft worden wanneer ze bepaalde artikels niet naleven.

Op 20 november 1989 keurde de V.N. het Verdrag inzake de rechten van het Kind goed. Landen die dit Verdrag bekrachtigden, verplichten zich ertoe de rechten van het kind toe te passen in hun land. Een internationaal verdrag kan je vergelijken met een contract. Voor de landen die het verdrag ondertekenen wordt het verdrag een wet. Deze landen zijn dan verplicht om de artikels uit het verdrag toe te passen in hun land. Er wordt ook gecontroleerd of deze landen het verdrag wel (goed) uitvoeren. In het geval van het kinderrechtenverdrag controleert het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève of landen het kinderrechtenverdrag wel goed toepassen. 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s