Wat is het ‘ouderlijk gezag’?

Het 'ouderlijk gezag' is een term die inhoudt dat je ouders recht hebben op eerbied en respect van jou, op persoonlijk contact en dat ze beslissingen nemen over jouw opvoeding en jouw bezittingen tot je 18 jaar bent. Je ouders beslissen dus over jouw gezondheid, opvoeding, vrije tijd, opleiding,…

Je ouders hebben natuurlijk ook plichten. Ze moeten bijvoorbeeld respect hebben voor jou en moeten instaan voor je levensonderhoud, opvoeding en opleiding.

Ouders oefenen volgens de Belgische wet samen het ouderlijk gezag uit tot jij meerderjarig (= 18 jaar) bent. Het maakt niet uit of je ouders samenwonen of niet, getrouwd zijn of gescheiden. Dat betekent het begrip 'co-ouderschap'. Zodra je 18 jaar bent geworden, stopt het ouderlijk gezag en kan je al je rechten en plichten zelfstandig uitoefenen.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s