Wat betekent “bescherming van de persoonsgegevens”?

Niemand mag je persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verspreiden zonder je medeweten, en mag dit alleen doen voor een doel dat vooraf is vastgelegd.

Persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens zijn alle info over jou waardoor men kan weten wie je bent. Dit kan jouw naam zijn, jouw telefoonnummer, je mailadres, maar ook een foto van jou.

Afbeelding

Zo mag niemand zonder te vragen een foto waar jij opstaat op een website, op sociale media, in de krant, in een tijdschrift of een folder zetten. Als iemand jou fotografeert, dan moet die persoon eerst jouw toestemming vragen om die foto te nemen. Die persoon moet jou uitleggen wat er verder met jouw foto zal gebeuren en ook daarvoor moet jij je toestemming geven.

Jongeren die door de jeugdrechter geplaatst zijn, worden extra beschermd in de wet: hun naam en foto mogen niet bekend gemaakt worden.

Dossier

Op school, in de jeugdhulp, bij de dokter… verzamelt men informatie over jou. Meestal in een dossier. Dat is handig. Maar in zo’n dossier mag alleen de noodzakelijk informatie bijgehouden worden en nooit langer dan nodig. Zo’n dossier moet veilig bewaard en afgeschermd worden. Niet iedereen mag zomaar een dossier lezen.

Jij hebt natuurlijk het recht om te weten welke info er over jou bijgehouden wordt. Je hebt ook het recht om onjuiste informatie te laten verbeteren.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s