Waarom beslissen mijn ouders zoveel in mijn plaats?

Zolang je minderjarig bent, oefenen je ouders volgens de Belgische wet samen het ouderlijk gezag over je uit. Dit betekent dat ze verantwoordelijk voor je zijn en dat ze samen alle belangrijke beslissingen voor jou mogen nemen. Ze moeten voor je zorgen en je respecteren.

Minderjarigen zijn in principe handelingsonbekwaam. Dit betekent dat je niets mag doen wat rechtsgevolgen met zich meebrengen. Je hebt hiervoor toestemming nodig van je ouders. Zo kan je als minderjarige geen contracten ondertekenen, je niet zelfstandig inschrijven op school of in een sportclub of niet alleen gaan wonen,…

Gelukkig bestaan er uitzonderingen op de handelingsbekwaamheid:
• Dagelijkse handelingen, zoals iets kopen in de supermarkt of een boek ontlenen in de bib, mag je wel.
• Verder kunnen minderjarigen in de jeugdhulp of in de gezondheidszorg soms ook als wilsbekwaam beschouwd worden. ‘Wilsbekwaam zijn’ betekent dat je weet wat goed voor je is én dat je beseft wat de gevolgen zijn van je keuzes. In dat geval kan je als bekwame minderjarige zelf je rechten uitoefenen. Zo kan je als bekwame, minderjarige bv. alleen naar de dokter gaan om anticonceptie te vragen, zonder toestemming en medeweten van je ouders.

Wanneer je 18 jaar wordt, ben je meerderjarig of ‘volwassen’. Vanaf dit moment kan je zelf beslissingen nemen en zelf documenten ondertekenen, zonder toestemming van je ouders. Wanneer je meerderjarig bent, ben je ook zelf verantwoordelijk voor je daden!

Extra uitleg? Lees onze brochure: tZitemzo … als je minderjarig bent.
Lees zeker ook de FAQ: “Kan ik als minderjarige zelf beslissingen nemen in de gezondheidszorg?”

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s