Waar vind ik mijn kinderrechten terug?

Alle kinderrechten vind je terug in het kinderrechtenverdrag.

Officieel heet dit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Dit Verdrag werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Het Verdrag trad in werking in 1990, nadat 20 landen het ondertekend hadden.

België ondertekende het Verdrag in 1992.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s