Waar kan ik terecht als mijn ouders mij slaan?

Eigenlijk mag niemand slaan. Geen volwassenen en geen kinderen, geen mama’s en geen papa’s. In de Belgische strafwet staan straffen voor mensen die met opzet iemand slaan of verwonden. Als het slachtoffer nog minderjarig is (jonger dan 18) en als de dader een ouder is van die minderjarige, dan zijn de straffen zelfs nog zwaarder.

In België mogen ouders hun kinderen natuurlijk wel straffen indien nodig. Heel lang werd aanvaard dat ouders een pedagogische tik mogen geven wanneer het gedrag van hun kinderen de spuigaten uitloopt. Tot op de dag van vandaag worden dergelijke praktijken vaak nog getolereerd. Slaan is dus (nog) niet helemaal uitgesloten wanneer dit gebeurt in het belang van het kind, in het kader van de opvoeding. Kinderrechtenorganisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens en proberen duidelijk in de wet te laten opnemen dat ook een pedagogische tik niet kan!

Je ouders mogen je dus straffen als zij vinden dat dat nodig is. Slaan is hierbij helaas (nog) niet helemaal uitgesloten wanneer dit gebeurt in jouw belang of in het kader van de opvoeding. Er is wel een verschil tussen echt slaan en een ‘pedagogische tik’ geven. Je ouders mogen je natuurlijk niet slaan om je pijn te doen zonder een reden.

Moest je toch mishandeld worden zonder enige reden, dan kan je hier best eens over praten met iemand van Awel, of een medewerker van het Jongeren Advies Centrum (JAC) in je buurt, of met iemand van het CLB.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s