Kan ik als hulpverlener optreden als vertrouwenspersoon in de jeugdhulp?

Een van de voorwaarden waaraan een vertrouwenspersoon moet voldoen, is dat hij/zij op geen enkele wijze rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulp…

Minderjarigen hebben recht op een vertrouwenspersoon onder toepassing van art. 24 DRM:

“Elke minderjarige (dus ook een onbekwame) heeft het recht om zich in alle contacten met jeugdhulpaanbieders én in de uitoefening van zijn rechten (uit het DRM) te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.”

Dit recht wordt wel enkel voorzien binnen de integrale jeugdhulp.  In contacten met bv. school hebben leerlingen géén recht op een vertrouwenspersoon op basis van dit artikel.

In situaties wanneer de bijstand van een vertrouwenspersoon wel opportuun is, kan de minderjarige zelf iemand kiezen als vertrouwenspersoon. Let op: de vertrouwenspersoon moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. De persoon moet door de minderjarige zelf aangeduid zijn
  2. De persoon moet meerderjarig zijn (18+)
  3. De persoon mag op géén enkele wijze rechtstreeks betrokken zijn bij de lopende jeugdhulp
  4. De persoon moet over een uittreksel uit het strafregister module 2 beschikken

Een van de voorwaarden waaraan de vertrouwenspersoon moet voldoen, is dus dat hij of zij op geen enkele wijze rechtstreeks betrokken mag zijn bij de jeugdhulpverlening van de minderjarige. 

Aangezien deze voorwaarde een beperking betekent in de keuze van de minderjarige voor een vertrouwenspersoon ter invulling van zijn recht op bijstand moet de term ‘rechtstreeks’ zo beperkt mogelijk worden geïnterpreteerd: de minderjarige kan niet iemand die zelf werkt met hem binnen de jeugdhulp, bv. zijn individuele begeleider, kiezen als vertrouwenspersoon. Maar een begeleider uit een andere leefgroep kan wel optreden als vertrouwenspersoon (ook al heeft deze persoon reeds kennis van de situatie van de minderjarige, bijvoorbeeld omdat dit reeds meermaals werd besproken op een teamvergadering).

MEER WETEN

Flyer “Ben jij een vertrouwenspersoon?”

Brochure tZitemzo Jeugdrecht … met het recht op bijstand van een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

FAQ’s recht op bijstand

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s