Mogen kinderen meewerken aan televisieprogramma’s en waar ligt de grens met kinderarbeid?

Als uitgangspunt van de wet op kinderarbeid geldt het principe van het algemeen verbod om kinderen arbeid te doen of laten verrichten. Wanneer een kind enkel te zien is in een reality show is er geen sprake van kinderarbeid. Het is natuurlijk geen ideale situatie voor een kind om te leven temidden van deze werkzaamheden.

Wanneer een kind enkel te zien is in een reality show is er geen sprake van kinderarbeid. Het is natuurlijk geen ideale situatie voor een kind om te leven temidden van deze werkzaamheden.

In België bestaat een duidelijke reglementering op kinderarbeid, waarin ook vermeld wordt wat er gebeurt met kinderen die meewerken aan televisieprogramma’s en dergelijke. Als uitgangspunt van de wet op kinderarbeid geldt het principe van het algemeen verbod om kinderen arbeid te doen of laten verrichten. Dit betekent dat elke lichamelijke of geestelijke inspanning in het kader van het maatschappelijk productieproces verboden is.

Er zijn evenwel uitzonderingen op deze algemene verbodsbepaling, waaronder werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming van kinderen vallen.

Er is een tweede uitzondering voor werkzaamheden waarvan een individuele afwijking kan worden verkregen. Werkzaamheden die hiervoor in aanmerking komen, zijn in de wet opgesomd en het gaat onder andere om de medewerking van kinderen als acteur, figurant, zanger, muzikant of model aan beeld- of klankregistraties of rechtstreekse uitzendingen voor radio of televisie, al dan niet vor reclamedoeleinden.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s