Moet ik tegen mijn zin op bezoek gaan bij mijn vader?

Volgens de wet ben je tot je 18 jaar verplicht om op bezoek te gaan bij je vader als dit zo in het echtscheidingsvonnis van je ouders staat.

Als je dit niet doet, kan niet jij maar je moeder gestraft worden. Je vader kan naar de rechtbank stappen om de verblijfsregeling af te dwingen. Je moeder zal dan een dwangsom (= een geldsom om haar te dwingen om te doen wat de rechter beslist heeft) moeten betalen per keer dat jij niet op bezoek gaat. Als je dan nog steeds niet op bezoek gaat, kan zij zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Als je niet meer op bezoek wilt bij je vader, kan je dit proberen te bekomen via de rechter. Je moeder moet hiervoor een rechtszaak starten bij de familierechter om de verblijfsregeling te wijzigen. Als je ouder bent dan 12 jaar zal de rechter jou een brief sturen om je uit te nodigen voor een gesprek. Ben je jonger dan 12 jaar dan kan je zelf een brief schrijven naar de rechter om een gesprek met hem te vragen. Wil je dat we jou helpen bij die brief? Dat kan! Je maakt dan best een afspraak met ons.

De rechter praat ook met je beide ouders en neemt dan een beslissing. Jij en je moeder zullen de rechter er dus moeten van overtuigen dat het beter voor je is om niet meer op bezoek te gaan bij je vader. 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s