Moet ik doen wat het schoolreglement zegt?

Je ouders zijn verantwoordelijk voor jou. Zij moeten het schoolreglement ondertekenen om te bewijzen dat ze akkoord gaan met alle afspraken. Vanaf dan moeten jij, je ouders én de school zich aan het schoolreglement houden.

Elke school heeft een schoolreglement. Daarin staan alle afspraken en informatie over de school. Moet je huiswerk maken, en hoeveel? Mag je voetballen op de speelplaats? Wanneer heb je vakantie? Het staat er allemaal in. 

Als je je niet houdt aan de afspraken, kan je gestraft worden. In het schoolreglement staat er ook welke beslissing de juf, meester of directie dan kan nemen. Dit kan een straftaak, een waarschuwing in je agenda, een schorsing… zijn.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s