Mogen kinderen naar hun andere ouder tijdens de coronacrisis?

Ja, de verblijfsregeling blijft geldig, ook in deze crisistijd. Dit verandert wel als iemand van jullie symptomen van corona vertoont.

In principe moet een regeling/vonnis die uitgesproken werd m.b.t. het ouderlijk gezag of het verblijf van minderjarige kinderen steeds correct uitgevoerd worden.

Enige uitzonderingen hierop zijn:

  • Afwijkende regelingen die ouders onderling (dus met wederzijdse toestemming) afspreken.
    Let wel: Elk van hen kan wel steeds terugkomen op dergelijke regelingen.In kader van een mogelijke controle door de politie zet men de afgesproken regeling best op papier om aan te kunnen tonen dat men onderweg is in kader van de overdracht van een kind aan de andere ouder (of andere opvangverantwoordelijke).
  • Wanneer men moet afwijken van een regeling of vonnis omdat de integriteit van het kind anders ernstig, concreet gevaar loopt. Dit mag men slechts tijdelijk op eigen houtje beslissen. Indien men op langere termijn wil afwijken van een vonnis, moet men hiervoor terug naar de rechter die het oorspronkelijke vonnis uitsprak om een wijziging aan te vragen.

Men zou onder bepaalde omstandigheden ‘besmettingsgevaar’ kunnen aangrijpen om tijdelijk een vonnis naast zich neer te leggen. Het is aangeraden om dit steeds duidelijk en uitvoerig gemotiveerd aan de andere ouder te laten weten. En het moet wel degelijk gaan om een concreet, ernstig gevaar (bv. de andere ouder vertoont symptomen van corona).

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s