Mijn begeleiders zeggen dat ik pas in mijn dossier mag kijken als ik bekwaam ben. Maar wanneer ben ik bekwaam?

Je bent pas bekwaam als je weet wat goed voor je is.

Om al je rechten uit het DRM, zoals bv. het recht om in je dossier te kijken, zelf te gebruiken, moet je inderdaad bekwaam zijn. Je bent pas bekwaam wanneer je weet wat goed voor je is én wanneer je weet wat de gevolgen zijn van je beslissingen.

Omdat je dat meestal pas weet als je wat ouder bent, zegt de wet in het algemeen dat je pas bekwaam bent als je meerderjarig (18 jaar) bent. Wanneer je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar) oefenen je ouders het ouderlijk gezag uit over je. Zij nemen dan alle belangrijke beslissingen voor jou en waken over je rechten. Voor sommige zaken maakt de wet wel een uitzondering. Deze zaken kan je dan als jongere toch zelf beslissen en doen.

Zo maakt bv. het DRM een uitzondering. Alle kinderen en jongeren kunnen hun rechten uit het DRM normaal gezien zelf gebruiken zonder steun van hun ouders. Maar voor 3 rechten moet je bekwaam zijn om deze alleen te kunnen uitoefenen: om in te stemmen met jeugdhulp of om die te weigeren; om niet tegen je wil gescheiden te worden van je ouders; én om toegang te krijgen tot je dossier.
Het DRM gaat ervanuit dat je vanaf 12 jaar bekwaam bent. Wanneer je hulpverleners of ouders vinden dat je dan toch nog niet bekwaam bent, zullen zij dat moeten bewijzen. Ben je jonger dan 12 jaar, zullen je hulpverleners je alleen als bekwaam beschouwen als je kan uitleggen dat je weet wat goed voor jou is.

Verder maakt ook de Wet Patiëntenrechten een uitzondering. Om je rechten als minderjarige patiënt zelf te kunnen gebruiken moet je ook bekwaam zijn. Maar hier is het wel anders geregeld dan in het DRM. In de Wet Patiëntenrechten staat immers geen leeftijd op op de bekwaamheid van minderjarigen en zal de gezondheidswerker dus moeten beslissen of je bekwaam bent, of niet.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s