Maximumfactuur aansprakelijkheid ouders

Wanneer minderjarigen schade berokkenen door hun onvoorzichtigheid of fout, kunnen slachtoffers deze schade laten vergoeden door enerzijds de minderjarige zelf (als die toerekeningsvatbaar is => vermoed vanaf 12 jaar) of door anderzijds hun ouders.
Hier staat geen maximumfactuur op. In principe kan de volledige schade aangerekend worden aan kinderen of ouders.

Wanneer minderjarigen schade berokkenen door hun onvoorzichtigheid of fout, kunnen slachtoffers deze schade laten vergoeden door enerzijds de minderjarige zelf (als die toerekeningsvatbaar is => vermoed vanaf 12 jaar) of door anderzijds hun ouders.

Hier staat geen maximumfactuur op. In principe kan de volledige schade aangerekend worden aan kinderen of ouders. Maar ouders kunnen eventuele schade die zij in de plaats van hun kinderen betaald hebben altijd terugvorderen van hun kinderen van zodra deze over de nodige financiële middelen beschikken. Ouders sluiten in de praktijk meestal een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af. De ‘familiale’ verzekering.

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van ouders volledig (tenzij ouders zelf een zware opzettelijke fout gemaakt hebben, bv. hun kinderen aanzetten tot het plegen van vandalisme of zo)
Daarnaast dekt deze verzekering normaal ook de aansprakelijkheid van minderjarigen zelf (tenzij ze ouder zijn dan 16 en zware opzettelijke fouten gemaakt hebben).

Als jongeren van 16 jaar en ouder zware, opzettelijke fouten maken en hierdoor schade veroorzaken (bv. vandalisme plegen, brand stichten,…) kunnen zij zelf aangesproken worden voor de betaling van deze schade en komt de verzekering niet tussen om hun persoonlijke aansprakelijkheid te dekken.
Wat in de praktijk meestal gebeurt, is dat de verzekering deze schade betaalt in plaats van de ouders (omwille van de ouderlijke aansprakelijkheid) en deze schade dan later terugvordert van de minderjarige zelf van zodra die over de nodige inkomsten/financiële middelen beschikt.

Op deze terugvordering (door de verzekering van de schadeveroorzakende persoon) staat een maximum van 30.000 euro. Deze maximumfactuur is er dus ter bescherming van de minderjarige, en niet van de ouders.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s