Mag ik zelf beslissen of ik medicijnen neem?

Tot je 18 (meerderjarig) wordt, oefenen je ouders het ouderlijk gezag over je uit. Hierdoor mogen zij alle belangrijke beslissingen over je nemen, bv. in welke school je les volgt. Maar als minderjarige patiënt mag je wel je eigen beslissingen nemen over je gezondheidszorg wanneer je bekwaam bent.

In de Wet patiëntenrechten staat dat ouders de rechten van hun minderjarige kinderen als patiënt uitoefenen. Maar dat de minderjarige patiënt ook zelf betrokken moet worden bij de uitoefening van zijn rechten, rekeninghoudend met zijn leeftijd en maturiteit.  Een bekwame, minderjarige patiënt kan zijn patiëntenrechten zelfs alleen uitoefenen.

In de Wet patiëntenrechten staat  niet vermeld vanaf welke leeftijd een minderjarige bekwaam is . Het is de dokter, verpleegkundige, kinesist, psycholoog,… die zal beslissen of de minderjarige bekwaam is om zijn rechten zelf uit te oefenen en om bv. informatie te krijgen over zijn gezondheid, of om met bepaalde behandelingen, ingrepen en medicijnen in te stemmen of ze te weigeren,… We stellen vast dat minderjarige patiënten vaak als bekwaam worden beschouwd vanaf 12 jaar.

Wanneer de dokter, verpleegkundige, kinesist, psycholoog, apotheker,… vindt dat je bekwaam bent, zal je normaalgezien zelf beslissingen mogen nemen over je gezondheidszorg en dus kunnen toestemmen met bv. het nemen van medicijnen of deze kunnen weigeren.

Hoe ouder je bent, hoe meer je dus zelf zal kunnen beslissen. Maar daarnaast houdt men vaak ook rekening met de aard en het risico van de behandeling of ingreep. Bij minder ingrijpende behandelingen zoals inentingen, het voorschrijven van voorbehoedsmiddelen, het verzorgen of hechten van kleine wonden,… wordt vaak geoordeeld dat je zelf kan beslissen. Bij zwaardere ingrepen als een operatie met algemene verdoving zal meestal ook de toestemming van je ouders gevraagd worden.  Volgens de wet moeten je ouders ten slotte ook mee instemmen om esthetische behandelingen of euthanasie te kunnen ondergaan.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s