Mag een leerkracht zomaar mijn locker op school controleren op drugs en wapens?

De privacy van minderjarigen moet ook op school beschermd worden. Dit staat in het kinderrechtenverdrag.

Lockers op school behoren tot de privacy van leerlingen. Leerkrachten mogen jouw locker daarom niet controleren wanneer er geen sprake is van een gevaarsituatie. De school kan de lockers enkel controleren wanneer men toestemming krijgt van de betrokken, bekwame leerling of van de ouders van onbekwame minderjarige leerling, of wanneer er sprake is van een noodtoestand.

De noodtoestand is een situatie waarin de overtreding van een wet (bijvoorbeeld het recht op privacy) de enige manier is om een belangrijkere waarde te beschermen (bijvoorbeeld het leven van een persoon).

Leerkrachten of directie mogen je natuurlijk wel vragen of je vrijwillig de inhoud van je locker wil tonen. Als jij als +12 jarige dit weigert, kan de school contact opnemen met de politie. De politie mag zonder toestemming de lockers (en boekentassen) van leerlingen controleren wanneer er sprake is van:
-een betrapping op heterdaad van een misdrijf
-wanneer men hiervoor toestemming heeft van de onderzoeksrechter
-wanneer er sterke vermoedens zijn dat er drugs aanwezig zijn.
– wanneer er een acuut gevaar is voor de openbare veiligheid

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s