Mag een leerkracht vertrouwelijke informatie doorvertellen aan mijn ouders?

Ja, leerkrachten mogen jouw vertrouwelijke informatie bespreken met je ouders, hun collega’s en de directie, maar niet met andere personen. Wanneer een leerkracht of directielid dit toch doet, kunnen maatregelen volgen.

Leerkrachten en directie hebben geen beroepsgeheim. Ook niet de leerlingenbegeleider, zorgcoördinator, of vertrouwensleerkracht. Deze mensen hebben wel een ambtsgeheim of discretieplicht. Dit wil zeggen dat ze wel discreet moeten omgaan met wat je hen in vertrouwen vertelt.

Let op! Personen met een discretieplicht kunnen deze soms doorbreken! Zo kan men informatie doorgeven aan je ouders. Men kan ook informatie uitwisselen met andere personen als je hiermee akkoord gaat. Verder is men verplicht te melden wanneer een leerling ernstige problemen heeft en hulp nodig heeft vb. bij suïcidegedachten, mishandeling, …

Wil je over iets praten dat in vertrouwen blijft? Hulpverleners zoals CLB-medewerkers, psychologen en artsen hebben beroepsgeheim mogen – als je bekwaam bent – niets met je ouders delen. Zij kunnen gestraft worden wanneer ze vertrouwelijke informatie doorvertellen aan personen zonder beroepsgeheim zonder dat hiervoor een uitzondering in de wet staat (bv. wanneer je ernstig gevaar loopt).

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s