Kunnen jongeren zelf kiezen waar ze naar school gaan?

De wet zegt dat kinderen tot hun 18 jaar onder het ouderlijk gezag van hun ouders staan. Het is volgens deze wet dus aan de ouders om te beslissen in welke school hun minderjarige kinderen ingeschreven worden.

De wet zegt dat kinderen tot hun 18 jaar onder het ouderlijk gezag van hun ouders staan. Dat wil zeggen dat de ouders alle beslissingen mogen nemen m.b.t. de opvoeding van hun kinderen tot deze meerderjarig zijn. Het is volgens deze wet dus aan de ouders om te beslissen in welke school hun minderjarige kinderen ingeschreven worden. Gelukkig betrekken de meeste ouders hun kinderen in de schoolkeuze! Als ouders en kinderen het echter oneens zijn over deze beslissing, zal de keuze van de ouders doorslaggevend zijn. Wanneer de ouders samen beslist hebben dat hun zoon/dochter op internaat moet, kan die hier dus niets tegen beginnen. Wanneer beide ouders het niet eens zijn m.b.t. belangrijke beslissingen over de opvoeding van hun kinderen, kunnen zij hiervoor naar de jeugdrechtbank gaan. De jeugdrechter luistert naar beide ouders voor hij een beslissing neemt. De jeugdrechter zal ook naar de mening van het kind luisteren (= hoorrecht) als het 12 jaar is of ouder. Jongere kinderen kunnen vragen om gehoord te worden door de rechter maar hij is niet verplicht om dit te doen. De jeugdrechter zal uiteindelijk de knoop doorhakken na geluisterd te hebben naar de moeder, de vader en naar het kind zelf.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s