Wanneer is het kinderrechtenverdrag ontstaan?

Het Verdrag werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties.

 Het trad in werking in 1990 (nadat 20 landen het ondertekend hadden).

België ratificeerde het Verdrag in 1992.

Ondertussen hebben bijna alle landen in de wereld het kinderrechtenverdrag ondertekend én geratificeerd, op de Verenigde Staten na. Zij hebben het IVRK alleen nog maar ondertekend.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s