Wat is het kinderrechtenverdrag?

Ook kinderen hebben rechten! Het zijn rechten die gelden voor alle kinderen. Alle kinderrechten vind je terug in het kinderrechtenverdrag. De officiële naam is: Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De ministers van de verschillende landen van de Verenigde Naties hebben in 1989 afgesproken om kinderrechten te beschermen. Deze afspraak hebben ze zelfs op papier geschreven.

Een afspraak op papier heet een wet. Een wet afgesproken tussen verschillende landen is een Verdrag. Het is een lange lijst geworden en noemt: het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’. Of kortweg: het kinderrechtenverdrag.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s