Kan je als kind je rechten voor een rechtbank afdwingen?

Als je minderjarig bent (dus jonger dan 18), ben je procesonbekwaam. Dat wil zeggen dat je niet zelf naar de rechter kan stappen om op te komen voor je rechten.

Als je minderjarig bent (dus jonger dan 18), ben je procesonbekwaam. Dat wil zeggen dat je niet zelf naar de rechter kan stappen om op te komen voor je rechten. Je kan zelf geen proces starten. Iemand anders kan jou ook niet in een gerechtelijke procedure betrekken. (Een gerechtelijke procedure zijn alle stappen die gezet worden tijdens een proces.)

Als het nodig is, zullen je ouders of je voogd in jouw plaats voor je rechten opkomen bij de rechtbank. Zij vertegenwoordigen jou dan voor de rechtbank. Kinderen kunnen in België dus de rechten uit het Kinderrechtenverdrag niet afdwingen voor de rechtbank!

Alle rechten uit het kinderrechtenverdrag kunnen trouwens ook niet afgedwongen worden voor een Belgische rechter. Dit komt omdat deze rechten niet in een Belgische wet staan maar wel in een internationaal verdrag. Om deze rechten te kunnen inroepen voor een Belgische rechtbank moeten deze internationaal bepaalde rechten DIRECTE WERKING hebben. Dat kan alleen als deze rechten voldoende duidelijk, precies en concreet zijn zodat ze door de Belgische rechter kunnen begrepen en toegepast worden. Daarnaast moet het ook de bedoeling geweest zijn van de mensen die het recht neergeschreven hebben dat dit recht voor nationale rechters (zoals de Belgische) kan toegepast worden.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s