Mag ik zelf beslissen welke hulpverlening ik wil? Of beslissen mijn ouders dat?

In de jeugdhulp heb je het recht om zelf te beslissen of je hulp wil of niet als je bekwaam bent.

In de jeugdhulp heb je het recht om zelf te beslissen of je hulp wil of niet als je bekwaam bent. Volgens art. 8 DRM hebben bekwame minderjarigen immers het recht om (geïnformeerd) in te stemmen met buitengerechtelijke jeugdhulp, of om deze te weigeren.

Hulpverleners kunnen je nooit dwingen om hulp te aanvaarden als jij of je ouders dat niet willen. Alleen de jeugdrechter kan jou en je ouders verplichten om (bepaalde) hulp te krijgen!

Het kan ook zijn dat je het wel goed vindt dat je hulp krijgt, maar dat je sommige voorstellen van je hulpverlener niet ziet zitten. Dan mag je deze weigeren. Ook je ouders kunnen bepaalde voorstellen weigeren.

Je hebt ten slotte ook het recht om je hulpverlener te kiezen wanneer er (genoeg) keuze is. Eenmaal je een hulpverlener gekozen hebt, zit je bovendien niet voor altijd aan die keuze vast! Je kan tijdens de hulpverlening veranderen van hulpverlener als dat nodig is.

Jij mag dus in principe als je bekwaam bent zelf kiezen welke hulpverlening je wilt. Maar als er meer ingrijpende hulp nodig is, moeten jouw ouders ook toestemming geven voor de hulpverlening. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je uit huis geplaatst wordt, of wanneer hulp geboden wordt na tussenkomst van de toegangspoort.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s