In welke 4 groepen kan je kinderrechten indelen?

Kinderrechten kunnen onder andere verdeeld worden in deze 4 groepen : overlevingsrechten, ontwikkelingsrechten, inspraakrechten en beschermingsrechten.

Kinderrechten kunnen onder andere verdeeld worden in deze 4 groepen :

  1. OVERLEVINGSRECHTEN (recht op een behoorlijk leven) vb. recht op voldoende en gezond eten, recht op medische verzorging, recht op schoon drinkwater,…
  2. ONTWIKKELINGSRECHTEN (recht om je op de best mogelijke manier te ontwikkelen) vb. recht op onderwijs, recht op spel en ontspanning, recht op informatie, recht op een naam en nationaliteit,…
  3. INSPRAAKRECHTEN (recht op een eigen mening en om mee te beslissen) vb. recht om te zeggen wat je denkt, recht om serieux genomen te worden door volwassenen, …
  4. BESCHERMINGSRECHTEN (recht om beschermd te worden) vb. recht op bescherming tegen kinderarbeid, tegen kindermishandeling, recht om niet in het leger te moeten vechten,… 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s