Ik heb problemen thuis en zou daar graag met iemand van het JAC over spreken. Mag ik mijn vriendin meenemen naar dit gesprek?

In de jeugdhulp heb je het recht op een vertrouwenspersoon.

Volgens art. 24 DRM hebben minderjarige cliënten recht op de bijstand van een vertrouwenspersoon bij al hun contacten met jeugdhulpverleners en bij het uitoefenen van hun rechten in de jeugdhulp.

Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij je je goed voelt en die je vertrouwt. Je mag jouw vertrouwenspersoon zelf kiezen en meenemen wanneer je met je hulpverlener praat. Als je zelf niemand kan kiezen, kan de organisatie die je helpt iemand aanduiden in jouw plaats.

Wel niet iedereen kan zomaar een vertrouwenspersoon zijn:

  • Deze persoon moet meerderjarig zijn
  • Hij of zij moet een uittreksel uit het strafregister (model 2) kunnen voorleggen. Dit is een officieel document dat nodig is als je werkt met minderjarigen.
  • Je vertrouwenspersoon mag ook niets te maken hebben met de hulp de je nu krijgt. Je moeder of één van je begeleiders kunnen bv. geen vertrouwenspersoon zijn.

Jij mag jouw vriendin dus meenemen als ze aan de voorwaarden voldoet die hierboven zijn opgesomd. Wanneer jouw vriendin niet aan de voorwaarde voldoet, zou je haar toch als een vertrouwensfiguur of steunfiguur kunnen meenemen. De hulpverlener zal dan beslissen of ze dit kunnen  toestaan of niet. Aangezien  deze persoon geen beroepsgeheim zal hebben (een officiële vertrouwenspersoon die aan de voorwaarde voldoet heeft dit wel!) kan men geen vertrouwelijke informatie over anderen bespreken met een vertrouwensfiguur.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s