Hoorrecht: wat is dat?

Jongeren hebben het recht om hun mening tegen de rechter te zeggen. Dat is het hoorrecht van minderjarigen.

Wanneer je ouders scheiden, dan is de familierechter verplicht om jou uit te nodigen voor een gesprek als je 12 jaar of ouder bent. De rechter moet dus ook naar jou luisteren vooraleer hij een beslissing neemt.

Je mag zo’n gesprek weigeren maar het is je enige kans om rechtstreeks aan de rechter te vertellen hoe jij over de situatie denkt. 

Ben je jonger dan 12 jaar? Dan is de rechter niet verplicht om je uit te nodigen voor een gesprek. Je kan wel zelf een brief schrijven naar de rechter om te vragen gehoord te worden. De rechter mag dan in principe niet weigeren om jou te spreken. tZitemzo helpt jou bij het schrijven van de brief naar de rechter. Je maakt hiervoor best een afspraak.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s