Hoe zijn kinderrechten ontstaan?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) gebeurden er veel wrede dingen. Zeker voor kinderen. Kinderen werden ziek door gebrek aan voeding, aan medische verzorging…

Ze werden wees, ze moesten soms werken om mee geld te verdienen voor hun gezin… Om deze verschrikkelijke dingen te doen stoppen werd in 1924 een Verklaring van Genève gestemd. Daarin stonden een 5-tal kinderrechten die kinderen moesten helpen om te overleven.

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) richtten verschillende landen de Verenigde Naties (VN) op. Deze organisatie moest ervoor zorgen dat landen hun problemen anders aanpakten. Het is veel beter om over problemen te praten dan te vechten. De VN stelde daarom in 1948 een tekst op over de rechten van alle mensen op aarde. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens!

Ongeveer 10 jaar later, in 1959, maakten zij ook een nieuwe Verklaring van de Rechten van het Kind waarin meer en betere rechten (10) stonden dan in de Verklaring van 1924. De VN bleef over kinderrechten nadenken…

Uiteindelijk heeft de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld. Dit is de laatste tekst waarin kinderrechten opgenomen zijn. Het kinderrechtenverdrag telt 41 kinderrechten. Dat zijn er dus heel wat. Deze rechten gelden ondertussen in bijna alle landen van de wereld! 

MEER WETEN

Affiche Rechten van het Kind – blauw

Affiche Rechten van het Kind – geel

Brochure De Bende van 😛

Brochure Verdrag van de Rechten van het Kind

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s