Het proces

Wanneer een misdrijf of ruzie voor de rechtbank komt, is er een proces. Verschillende personen spelen hierin een rol.

  • De rechter: Bij een misdrijf moet hij beslissen of de wet overtreden werd en welke straf de dader moet krijgen. Bij een straf beslist hij wie er gelijk heeft.
  • Het parket: Dit wordt ook wel het Openbaar Ministerie genoemd. Dit beslist of iemand die verdacht wordt van het plegen van een misdrijf voor de rechtbank moet komen.
  • De griffier: Hij houdt de agenda van de rechter bij en schrijft op wat er tijdens het proces gezegd wordt.
  • De partijen: Bij ruzie zijn de partijen diegenen die het oneens zijn over iets. Bij een misdrijf zijn de partijen de beklaagde, het parket en soms ook het slachtoffer.
  • De beklaagde: Dat is diegene die de wet overtreden heeft.
  • De advocaat: De advocaat helpt één van de partijen en verdedigt hen tijdens het proces. Hij kent de wet heel erg goed.
  • Getuigen: Zij vertellen aan de rechter wat ze over de ruzie, het misdrijf of de beklaagde weten. Zij hebben dan bijvoorbeeld het misdrijf gezien of kennen de beklaagde.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s