Heeft de school iets te zeggen over mijn kledij?

Als er in het schoolreglement iets staat over welke kledij je als leerling mag dragen of over een piercing dan moet je je daar ook aan houden.

Wat op school mag of niet mag, staat in het schoolreglement. Wanneer je in een school bent ingeschreven, moet je het schoolreglement van jouw school naleven. Als er dus in het schoolreglement iets staat over welke kledij je als leerling mag dragen of over een piercing dan moet je je daar ook aan houden. Natuurlijk kan je vb. via de leerlingenraad proberen om bepaalde dingen in het schoolreglement te veranderen. Als je hierover advies wil, kan jij je schoolreglement eens doornemen met de mensen van de Vlaamse Scholierenkoepel. De Vlaamse Scholierenkoepel is te bereiken op 02 894 74 70.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s