Hebben minderjarige vreemdelingen recht op onderwijs?

In België geldt een leerplicht voor elke minderjarige tussen 6 en 18 jaar die in België verblijft. De bepalingen inzake de leerplicht gelden ook voor minderjarigen met een vreemde nationaliteit. Minderjarige vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister, maar wel in het wachtregister in afwachting van een definitieve goedkeuring in het kader van hun verblijfsprocedure, kunnen ook naar school gaan.

In België geldt een leerplicht voor elke minderjarige tussen 6 en 18 jaar die in België verblijft. 
De bepalingen inzake de leerplicht gelden ook voor minderjarigen met een vreemde nationaliteit. Vanaf de zestigste dag dat ze ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister zijn zij aan dezelfde verplichtingen onderworpen als leerlingen met de Belgische nationaliteit. 

Minderjarige vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister, maar wel in het wachtregister in afwachting van een definitieve goedkeuring in het kader van hun verblijfsprocedure, kunnen ook naar school gaan.  Alleen is de leerplichtwet niet van toepassing op hen. Wat betekent dat de beslissing of zij wel of niet onderwijs genieten gedurende deze onzekere toestand, volledig afhankelijk is van de wil van de ouders.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s